I familierådgivning og familieterapi tager jeg udgangspunkt i, at I som forældre har hovedansvaret for familiens trivsel.

Familier

At få børn og blive en familie er det, mange par drømmer om. Når man får børn, er det en
berigelse for begge parter og kan give et dybt og varmt fællesskab.

Det er også en stor udfordring. Vi kan have vidt forskellige forventninger til, hvad det vil sige atvære forældre. ikke man løbende afstemmer sine forventninger, kan det give problemer både i forhold til hinanden og til børnene.

Vi har alle erindringer om vores egen barndom og erfaringer med, hvordan det var at være barn i den familie, vi voksede op i. Noget af det vi oplevede, vil vi gerne bringe med ind i vores egen familie, andet tager vi afstand fra, men grundlæggende vil vi gerne gøre tingene på vores egen måde.

Problemet er bare, at man kommer med hver vores indre billede af, hvordan tingene skal gøres og af hvem. Det kan give problemer for alle i familien – i relationen mellem jer som par, i jeres relation til børnene og i børnenes indbyrdes relation.

Er problemerne vokset jer over hovedet og familie og venners råd ikke, er det en god idé at søge professionel hjælp.