Børn er som de er og de forsøger ihærdigt at samarbejde og leve op til forældrenes ønsker. Deres signaler - positive som negative - er reaktioner på vores måde at være forældre på.

Familieterapi

Familieterapi rækker ud over de gode råd. Det er en proces, hvor I får mulighed for se på og gå bagom jeres egne reaktioner i forhold til hinanden – reaktioner, som ikke altid er bevidste.

Med udgangspunkt i, hvad der sker under selve samtalen og med eksempler fra jeres hverdag, har jeg fokus på samspillet i mellem jer og jeres forskellige roller i familien.

Som forældre har man de bedste intentioner om at give sine børn en god og tryg opvækst. Alligevel er der mange forældre, der oplever at hverdagen ikke er, som de kunne ønske sig. Børnene er ofte de første, som reagerer på stemningen i familien.

Rådgivning er ikke altid nok. Det kan være svært at gennemskue, hvad der sker og hvorfor. I familieterapi, går jeg længere ind i problematikken og det fælles samspil i familien.

Selvom kun en i familien har problemer eller mistrives, anbefaler jeg, at både børn og voksne deltager i forløbet. Børnene kan ofte komme med meget værdifulde bidrag. Børn er kloge og vi voksne kan lære meget af dem. Selvom det kan være svært at se, ønsker de også, at der er ro og harmoni i familien.

Hvornår kan det være relevant at gå i familieterapi?

  • Når ikke alle i familien trives og i som forældre ikke kan gennemskue hvorfor.
  • Der er en dårlig stemning i familien, børnene taler et grimt sprog og I føler ikke, at de respekterer jeres grænser.
  • Hverdagen er præget af konflikter - enten børnene imellem eller mellem forældre og børn. I familieterapi, kan I få hjælp til konstruktiv og respektfuld konfliktløsning.
  • Jeres barn mistrives i daginstitution eller skole. Selvom barnet reagerer udenfor hjemmet, er det ofte i familien, at kernen til problemerne skal findes.
  • Jeres barn har ofte mavepine eller hovedpine og I kan ikke rigtig finde ud af hvorfor.
  • Jeres barn er blevet trist, indesluttet og mut.
  • Jeres barn er begyndt at lave i bukserne, efter at det er blevet renlig.

Se også Familier - Familierådgivning - Familieterapi med voksne børn