Børn er som de er og de forsøger ihærdigt at samarbejde og leve op til forældrenes ønsker.

Deres signaler - positive som negative - er reaktioner på vores måde at være forældre på.

Forældre- og mødregrupper

Med min erfaring som både sundhedsplejerske og familieterapeut tilbyder jeg rådgivning i jeres mødregruppe - med eller uden fædre. I kan også selv sammensætte en gruppe. Det kunne f.eks. være en gruppe forældre fra vuggestuen, børnehaven, skolen eller vennekredsen.

For mange forældre er det stadig meget tabubelagt at have problemer i forbindelse med at være forældre. Der er mange forældre, der skammer sig over de følelser, de har og derfor ikke fortæller andre om, hvordan de har det. Mange tror, at de er de eneste i verden, der har det sådan. I en forældre- eller mødregruppe er det ofte lettere, at få hul på ”bylden”.

Fordele ved familierådgivning i en forældre- eller mødregruppe

 • I kender hinanden og det kan give den tryghed, der skal til for at tage de svære ting op.
 • Alle er I samme situation – I er ikke alene.
 • I en gruppe får du mulighed for at få anerkendelse som forældre, fordi de andre ved, hvordan det er at være småbørnsforældre.
 • Alle kan bidrage med erfaringer.
 • Flere par ører hører mere en et par. Dermed er der også flere til at huske, hvad man kunne gøre i en given situation.
 • Efterfølgende kan I støtte hinanden i at holde fast i forandringerne.

Emner du kan tage op i en forældre- eller mødregruppe

 • I er som forældre ikke enige om opdragelsen.
 • I er blevet forældre på fuld tid med en hverdag, der er fyldt op af tøjvask, indkøb, børnearrangementer m.m. og kan ikke finde nærheden imellem jer som kærester.
 • Jeres hverdag, som skulle være præget af overskud og familiehygge ender ofte i skrig, skrål og konflikter.
 • Jeres barn vil ikke i seng, spise eller have børstet tænder, som I vil have det.
 • I ved godt med jeres hoved, at I skal kunne rumme jeres børn og alligevel kommer I for ofte til at råbe af dem – og have dårlig samvittighed bagefter.
 • Jeres børn bider og slår både jer og andre børn, eller de taler et grimt sprog og respekterer ikke jeres grænser.

Udgangspunktet for samværet er, hvad I har brug for at få taget op. I processen får I mulighed for hver især at bidrage med egne erfaringer til gavn for resten af gruppen. I sætter dagsordenen, så skal jeg nok styre processen.

Vi kan enten mødes i mine lokaler eller jeg kan komme til jer.

Se ogsåFamilierådgivning - Familieterapi - Familieterapi med voksne børn