Du får rabat, hvis du vælger et forløb over flere gange, er studerende, pensionist uden anden indtægt eller hvis du har en henvisning fra din læge. Se priser.

Terapi i Aarhus

Individuel terapi

Individuel kan være en løsning, hvis du har svært ved at leve dit liv, så det giver glæde, tilfredshed og harmoni og du ikke selv kan ændre det.

I et individuelt terapiforløb tager jeg udgangspunkt i det, der sker i dit liv her og nu. Hvilke ressourcer har du at bygge på? Hvordan er dit netværk med familie, venner og kolleger? Hvad er dine konkrete problemer? I forhold til hvem? Og hvilke besværligheder giver de dig?

I terapi er målet at få større selvindsigt, blive bevidst om dine tanke- og handlemønstre og finde ind til din kerne, så du får det lettere i mødet med andre mennesker. Det er i mødet med andre, at vores tanker, drømme, mål og værdier formes.

I den individuelle terapi tager jeg udgangspunkt i, hvordan du oplever din livssituation her og nu.

Jeg lægger vægt på, at terapien foregår i et respektfuldt samspil, så du får mulighed for at finde lige netop din vej igennem dine vanskeligheder.

Grunde til at vælge individuel terapi

  • Hvis du oplever, at de samme uhensigtsmæssige handlemønstre dukker op igen og igen.
  • Hvis du har svært ved at være dig selv og stå ved, hvem du er eller har svært ved at sige til og fra i forhold til andre.
  • Ved manglende selvværd og selvtillid, angst og usikkerhed, sorg og tab, tristhed og depression eller når livet generelt føles tomt og uden mening.
  • Arbejdsmæssige belastninger som stress, fyringer eller arbejdsløshed kan være svært at håndtere selv. Individuel terapi kan være med til at give afklaring og handlemuligheder.

Se også Lavt Selvværd - Sorg og tab - Depression - Angst - Stress