Angst

Når man bliver angst uden reelt at være i fare, bliver angsten et handicap, som begrænser ens sociale liv. Man begynder at frygte selve angstreaktionen og bliver angst for angsten. Dels fordi den er ekstremt ubehagelig, dels fordi det er svært at forstå, hvad der sker med en. Med sin fornuft ved man godt, at det, man er bange for ikke er farligt, men det føles farligt og man kan ikke få angsten til at gå væk.

Symptomer på angst

 • Nervøsitet og uro
 • Voldsom panikfølelse
 • Angst for at dø at blive sindssyg
 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Svedtendens
 • Mavesymptomer
 • Svimmelhed

Angst kan være så smertefuldt, at man vil forsøge hvad som helst for at undgå den. Derfor udvikler man en undgåelses- eller sikkerhedsadfærd.

De fleste vil opleve, at angsten daler, når situationen forlades eller undgås. Den umiddelbare lettelse er dog ofte kortvarig, men det at undgå angsten er netop med til at fastholde den, fordi man på den måde aldrig får erfaring med, at man godt kan klare sig og at angsten ikke er farlig.

Konsekvensen er, at man kommer ind i en ond cirkel og der bliver flere og flere begrænsninger for, hvad man kan foretage sig. Man bliver socialt handicappet og kan ikke engagere sig i det, der har betydning for en som f.eks. venner, fritidsinteresser, uddannelse eller arbejde.

Ofte har man symptomer fra flere forskellige angstsygdomme på samme tid og nogle gange har man også symptomer på depression.

Angst behandling

Angst kan behandles og behandlingen vil rette sig mod at bryde den onde cirkel, så du kommer i gang med at leve dit liv i større overensstemmelse med, hvad du ønsker for dig selv.

I terapien vil jeg primært tage afsæt i kognitiv terapi, der er en veldokumenteret behandlingsform med særdeles gode resultater.

Der kan være forskellige årsager til at man får angst. Derfor vil jeg også inddrage andre terapiformer, hvor jeg går bag om angsten, så du kan få bearbejdet de bagvedliggende traumer. Jeg har grundlæggende fokus de problemer, du har her og nu.

Terapien vil tage udgangspunkt i:

 • At forstå og anerkende din angst, så du bliver bedre til at håndtere og rumme den.
 • At bearbejde de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til angsten.
 • At ændre sin adfærd, så du gradvis lærer at turde udsætte dig for det, som gør dig angst. På den måde kan du bryde de uhensigtsmæssige mønstre.
 • At finde og forstærke de ting du gerne vil have mere af i dit liv.

Se også Social angst - Fobier - Panikangst - Generaliseret angst