Generaliseret angst

Ved generaliseret angst har man en mere eller mindre vedvarende frygt og bekymring i forbindelse med ting i dagligdagen, som man ikke tror, man kan klare.

At angsten er generaliseret betyder, at den ikke er rettet imod specifikke situationer eller omstændigheder.

Samtidig opleves nervøsitet, hjertebanken, rastløshed, koncentrationsbesvær, rysten, træthed, irritabilitet, muskelspændinger og søvnløshed.

Når man har generaliseret angst kan man f. eks, have en konstant bekymring eller frygt for, at man selv eller ens nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Bekymringerne er ikke realistiske, men alligevel er man ude af stand til at styre eller kontrollere dem.

Bekymringerne kan fylde så meget, at man er ved at blive vanvittig af at bekymre sig. Man kan også være bange for at blive fysisk syg af at bekymre sig så meget.

Generaliseret angst er således en angstlidelse, som vanskeliggør et almindeligt liv med familie, venner og arbejde.

Grunde til at man bliver fanget i angsten

  • Selvom det er en illusion, kan bekymringerne i sig selv opleves som en form for problemløsning, hvor man kan forberede sig på de ting, man er bekymret for kunne ske.
  • Man kan ikke finde alternativer til de bekymrede tanker.
  • Man undervurderer sin evne til at klare tingene, hvis noget går galt.

Se også Angst - Social angst - Fobier - Panikangst