Depression

Depression er en meget udbredt sygdom, som kan ramme enhver. Når man har en depression, er ens stemningsleje stærkt forsænket. Den svinger fra lettere depression til alvorlig svær depression, som er meget smertefuld og i værste fald kan være livstruende og den udvikler sig som regel langsomt.

For at der er tale om en depression skal symptomerne have en vis styrke og skal have stået på i en længere periode.

Årsagerne til depression er forskellige. Hvis nogen i ens familie har haft depressioner, har man en større risiko for selv at få en. I andre tilfælde kan depressionen udløses, hvis man har været udsat for store belastninger i sit liv som f.eks. alvorlig sygdom, dødsfald, ulykker, fødsler og stress. Mange får depression uden, at der er en forklarlig ydre årsag.

Depression kan behandles og man bliver som regel helbredt.

Symptomer på depression

  • Vedvarende tristhed eller tomhed
  • Manglende selvværd
  • Selvbebrejdelser og skyldfølelse
  • Søvnproblemer
  • Manglende energi og træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Manglende livslyst eller selvmordtanker
  • Nedsat eller øget appetit
  • Uoverskuelighed
  • Rastløshed

Depression kan være kombineret med mani – kaldet Bipolar affektiv lidelse (tidligere benævnt manio - depressiv sygdom). Ved bipolar lidelse har man ekstremt overdrevne humørsvingninger. Bipolar kommer af, at man svinger imellem to poler - den maniske og den depressive. Ens stemningsleje er enten unaturligt opstemt eller sygeligt forsænket.

Behandling af depression

Grundlæggende er det vigtigt at søge hjælp, hvis du har mistanke om, at du har en depression eller hvis dine omgivelser gør dig opmærksom på det. Jo tidligere behandlingen starter, jo hurtigere virker den og jo mindre vil det påvirke dit privat- og arbejdsliv. Hurtig behandling, kan også mindske risikoen for tilbagefald.

I terapien vil jeg primært tage afsæt i kognitiv terapi, som er en veldokumenteret behandlingsform, der har vist sig, at være effektiv til behandling af depression og forebyggelse af tilbagefald. Når depressionen har lagt sig lidt, vil jeg også inddrage andre terapiformer i behandlingen, hvor jeg går bag om depressionen, så du kan få bearbejdet evt. bagvedliggende traumer. Jeg har grundlæggende fokus de problemer, du har her og nu.

Se også Angst