Har du svært ved at leve dit liv med glæde, tilfredshed og harmoni? Og har du svært ved selv at ændre på det? Så er et individuelt terapi forløb en god løsning.

 

Lavt selvværd

Selvværd og selvtillid er ikke det samme, selvom de ofte bruges i flæng.

Selvværd handler om, hvem du er, om dine indre værdier – hvilken værdi du giver dig selv som menneske, hvad du tænker om dig selv og hvordan du vurderer dig selv - uafhængig af, hvad du kan. Selvtillid handler om ydre ting - om det, vi kan og det vi gør.

Man kan sagtens have en høj selvtillid og ikke være i tvivl om, hvad man kan og er god til, samtidig med, at man inderst inde ikke føler, at man er god nok.

Hvis du har et højt selvværd, hviler du i dig selv. Du føler, at du er noget værd bare fordi, du er dig, accepterer dig selv, som du er - også selvom du ikke er perfekt.

Når man har et lavt selvværd, er man en streng dommer overfor sig selv. Er der noget, man har svært ved eller ikke kan finde ud af, ”kasserer” man hele sig selv. F.eks. ”Jeg duer ikke til noget” eller ”Jeg er et dårligt menneske”.

Hvis du i din barndom ikke har fået nok anerkendelse og værdsættelse, men i stedet er blevet mødt med kritik, afvisninger, svigt, mangel på interesse m.m. vil det forringe dit selvværd.

Eksempler på, at du er ramt på dit selvværd

  • Ængstelige tanker om hvad der vil ske
  • Du bebrejder dig selv
  • Du tager alting personligt
  • Du har svært ved at sige til og fra
  • Du bagatelliserer dine egne kvaliteter
  • Du er bange for at sige og gøre noget forkert

Alle disse negative tanker kan gøre dig fortvivlet og give dig en følelse af, at alt er håbløst. Du kan blive socialt isoleret og i værste fald kan du få angst eller udvikle en depression.

Med individuel terapi, får du mulighed for at ændre dine negative mønstre og opnå større livskvalitet. Jeg vil have fokus på, hvad der sker i dit liv her og nu.

Se også Depression - Angst