Sorg og tab

Når vi mister en af vores nærmeste, hvis kæresten forlader os eller vi bliver udsat for andre tab, ændrer vores liv sig drastisk fra den ene dag til den anden. Ingen af de erfaringer og strategier, vi har med os rækker til i denne situation. Det er et voldsomt chok og man står i en akut krise og en begyndende sorg.

Lige efter kan man slet ikke forstå, hvad der er sket. Man kommer igennem hele følelsesregistret. Lige fra vrede over, at man er blevet forladt til dyb fortvivlelse. Har den afdøde været igennem et længerevarende sygdomsforløb, kan man også være lettet og det kan give en skam- og skyld følelse.

Når man er i sorg og krise, har man brug nærvær, omsorg, forståelse og for en, der har overskud til bare at lytte og rumme alle de modsatrettede følelser, man er fyldt af. Efter det første chok har lagt sig, begynder det at gå op for en, at man har mistet sin kære for altid og det er en svær erkendelse, som udløser en stor sorg.

Hvordan kommer man igennem sorgen?

  • Acceptere, være i sine følelser og vise dem.
  • Dele sine tanker og følelser med andre.
  • Sige farvel til den afdøde, når man er parat til det.
  • Sige ”goddag” til en ny relation – til mindet, så den afdøde forsat er en del af ens liv.

For nogle er savnet så smertefuldt, at de gør alt at undgå sorgen. Det kan f. eks. være ved lade være tænke på eller at tale om den afdøde, at begrave sig i arbejde eller at isolere sig og undgå at være alene. Andre fortaber sig i sorgen og bliver i den længe efter tabet. For nogle er det flere år eller resten af livet. Sorgen bliver kronisk.

Hvornår har man brug for professionel hjælp i sorgprocessen?

  • Hvis man ikke har gode venner, familie eller andre, der kan støtte.
  • Ved undgået sorg.
  • Ved kronisk sorg.

Uden hjælp og støtte - fra venner eller professionelle - kan kriser og sorg i værste fald medføre depressioner, angst eller andre socialt invaliderende tilstande.

Se også Depression - Angst