Stress

Kortvarig stress er kroppens naturlige og nødvendige alarmberedskab. Det er nødvendigt for os, at kunne reagere hurtigt i pressede situationer.

Når vi bliver stresset stiger produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol. Reaktionen skærper sanserne og gør os i stand til at handle hurtigt. Når vi har overvundet den belastning, der stressede os, falder kroppen til ro og stressreaktionen ophører.

Langvarig stress

Langvarig stress opstår, når vi ikke får håndteret de situationer, der stresser os. Længerevarende eller gentagne stressperioder, hvor kroppen er i konstant beredskab og ikke får lov til at slappe af, er skadeligt og der er risiko for at udvikle alvorlige fysiske og psykiske sygdomme. Derfor skal stress skal tages meget alvorligt!

Årsager til stress

Stress skyldes som regel en kombination af flere forskellige faktorer. Det er sjældent en enkeltstående stor begivenhed eller belastning, der fører til alvorlig stress, men mange små ting.

Typisk opstår stress i situationer, hvor der er ubalance mellem de krav, vi selv eller omverdenen stiller til os og de ressourcer, vi har til rådighed.

Symptomer på stress

Symptomerne på stress viser sig på flere måder - fysisk, psykisk og i vores adfærd.

  • Fysiske tegn på stress: hjertebanken, hovedpine, svedeture, indre uro, mavesmerter, appetitløshed, hyppige infektioner og forværring af kronisk sygdom.
  • Psykiske tegn på stress: ulyst, træthed, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, rastløshed og nedsat humør.
  • Adfærdsmæssige tegn på stress: søvnproblemer, mangel på engagement, aggressivitet, irritabilitet, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser og større sygefravær.

Hvis du har flere af disse symptomer og har haft dem igennem længere tid, vil jeg anbefale dig at få et individuelt terapiforløb. Årsagerne til stress er meget individuelle. Hvad der stresser dig, kan virke stimulerende på en anden. Derfor vil jeg i terapien tage udgangspunkt i, hvilke konkrete situationer og mekanismer, der gør dig stresset.

Se også Depression - Angst