Supervision rækker ud over de gode og velmenende råd. Med fokus på processen kan du få indsigt i dine egne reaktionsmønstre og udvikle dig fagligt og personligt.

Faglig supervision

Jeg tilbyder supervision individuelt og i gruppe. I grupper arbejder jeg enten med individuel supervision med resten af gruppen som reflekterende team eller med egentlig gruppesupervision, hvor flere eller hele personalegruppen har et fælles tema eller problemer i relation til samme klient, beboer, patient eller barn.

I supervision er der fokus på processen. Det giver mulighed for at udvikle samspillet mellem faglighed og personlighed og få indsigt i reaktionsmønstre, som har betydning for kontakten til andre.

Når du melder dig til en supervisionsgruppe, indgår du for en tid i et forpligtende forhold til gruppen. Du forpligter dig til at møde op og bidrage med emner, problemstillinger og dilemmaer, som gruppen kan arbejde med.

Supervision kan bruges til at:

  • Udvikle sig fagligt og personligt
  • Få større indsigt i egne og kollegernes kompetencer
  • Løse specifikke faglige problemer
  • Forbedre kvaliteten af sit faglige arbejde
  • Få større arbejdsglæde

Deltagerne kan være personalegrupper fra samme arbejdsplads eller åbne grupper, som jeg sammensætter.

Det er ikke altid, at en hel personalegruppe har mulighed for at få supervision. Derfor tilbyder jeg også individuelle forløb.

Jeg tilbyder både direkte supervision, hvor klienten er til stede under sessionen og indirekte supervision, hvor man refererer et arbejdsrelateret problem.

Individuel supervision foregår ud fra de samme principper som i grupper.

Se også: Terapeutisk supervision og Personaletræning