Et godt psykisk arbejdsmiljø betyder, at alle medarbejdere trives med hinanden og ser frem

til at møde på arbejde hver dag.

Personaleudvikling

I supervision, hvor emnet er personaleudvikling, har jeg fokus på kulturen og det psykiske arbejdsmiljø i personalegruppen. Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at både lederen og medarbejderne trives.

Både som leder og medarbejder bliver man konstant udfordret fagligt, personligt og i de indbyrdes relationer. Derfor er det nødvendigt løbende at undersøge, reflektere og evaluere de faglige og kollegiale processer i personalegruppen.

Målet er at få et godt og sundt arbejdsklima og at få det maximale ud af gruppens ressourcer. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for trivslen i en personalegruppe.

Jeg har fokus på relationerne, samarbejdet og samspillet i personalegruppen. Hvordan er stemningen i gruppen, føler I hver især, at I har værdi for gruppen og får alle udnyttet deres ressourcer optimalt?

Der vil blive arbejdet med, hvordan I som gruppe kan blive mere bevidste om, hvad der sker i jeres indbyrdes samspil og hvordan I kan få indarbejdet nye og mere konstruktive samarbejdsmønstre.

Både leder og medarbejdere deltager i supervisionen. Forløbet vil blive tilpasset forholdene på lige netop jeres arbejdsplads.

Eksempler på temaer i personaleudvikling

  • Gruppekultur
  • Beslutningsprocesser
  • Stemningen i gruppen
  • Tryghed og tillid
  • Samarbejdsmønstre
  • Gruppeprocesser
  • Kommunikation
  • Respekt og loyalitet
  • Konflikthåndtering

Når der arbejdes bevidst med at forbedre arbejdsmiljøet i en personalegruppe, giver det uanede muligheder for vækst og udvikling.

Se også Faglig supervision - personlig supervision